Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Burs ve Barınma Koordinatörlüğü

Koordinatörlük ÇOMÜ TV'de

http://tv.comu.edu.tr/haberler/genel/canakkale_onsekiz_mart_universitesi_burs_ve_barinma_koordinatorlugu_hizmet