Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Burs ve Barınma Koordinatörlüğü

Burs Başvuru Prosedürleri

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

 • Burs başvurları başladığında Online formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Online başvuru formunun çıktısını almayı unutmayınız.
 • Başvuru süresi bitip, burs almaya hak kazanan öğrecilerimizin listesi koordinatörlüğümüzce ilan edilecektir.
 • Burs almaya hak kazanan öğrencilerimizden aşağıda listesi verilmiş belgelerin koordinatörlüğümüze teslim edilmesi istenecektir.
 • Uygun görüldüğünüz bursla ilgili olarak ek belge istenildiği takdirde “Burs ve Barınma Koordinatörlüğü” olarak bilgilendirileceksiniz. Değerlendirme süreci bittiğinde sonuçları “Burs ve Barınma Koordinatörlüğü”nden öğrenebilirsiniz.
 • Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin Disiplin Cezası almamış olmaları gerekmektedir.

 

BURS ALACAK ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENECEK  BELGELER

 • “ÖSYM LYS Sonuçları ( YGS Puanları Dahil)” belgesinin fotokopisi veya web çıktısı (Yeni girişli öğrenciler için)
 • Transkript ( Ara sınıf Öğrencileri için )
 • T.C. Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
 • Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Tapu, Vergi Dairesi, Trafik Tescil kaydı olup olmadığını gösteren resmi belgesi
 • Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve Banka Dekontu
 • Öğrencinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi
 • Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve devlet himayesinde veya koruyu aile himayesinde olanların resmi belgesi
 • Okuyan kardeş var ise Öğrenci Belgeleri
 • Banka Hesap Numarası (Ziraat Bankası 18 Mart Şubesinden - Gereksinim Bursuna başvuru yapanlar için.)
 • Aile Gelir Belgesi
  • Çalışan Anne, Babanın İş Yerinden Onaylı Maaş Belgesi
  • Emekli ise SGK ‘dan alınmış maaş miktarını gösteren belge
  • Çalışmayan Anne, Baba için Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SGK’da kayıtlı olmadıklarını gösteren belge